Musikinstitutet Legato


är en konstläroinrättning som grundades år 1990. Vårt verksamhetsområde omfattar kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. Musikinstitutet Legato är hela sydösterbottens musik- och dansinstitut !

Verksamheten vid Musikinstitutet Legato