12. Studiebok och användning av lärarens dagbok

Elev som utövar studier i grundundervisningen i dans och fördjupade studier i dans enligt den fördjupade läroplanen i dans har en studiebok. Eleven ombesörjer tillsammans med sin lärare att studieboken får nödvändiga anteckningar. Studieboken fungerar som elevens portfolio eller som en del av den.

Läraren för terminsvis dagbok över elevens deltagande i undervisningen. Med dagböckerna påvisas även antalet gånger för undervisningens genomförande.