9. Utvärdering och utveckling av läroinrättningens verksamhet

Genom intern och extern utvärdering av verksamheten strävar Musikinstitutet Legato till att ständigt utveckla undervisningen. De ämnesvisa läroplanerna granskas av kollegiet årligen. Utvärderingen förverkligas även som en ständig uppföljning av undervisningsresultaten. En fortsatt uppföljning och utveckling av verksamheten sker även med hjälp av utvärderingsenkäter till elever och vårdnadshavare.

Läroinrättningen bevakar förändringar i nationell och internationell danspedagogik, interna och strukturella ändringar gällande yrkesstudier i dans och danskulturens bransch- och innehållsmässiga utvecklingsbehov samt övriga förändringar som sker i samhället.

Utvecklingen av verksamheten utgår från utvecklingssamtal samt erhållna resultat av utvärderingar och  förfrågningar, från observerade behov av ändringar.

Musikinstitutet Legato betonar vikten av kontinuerlig fortbildning för personalen för att läroinrättningen fortsättningsvis kan ge undervisning av god kvalitet, vilken hittills gett goda resultat. Ett centralt mål för läroinrättningen är också att upprätthålla och förbättra personalens goda fysiska och psykiska arbetsförmåga.