1. Musikinstitutet Legatos Verksamhetsidé

Musikinstitutet Legato är en konstläroinrättning, vars uppgift är att ordna undervisning i musik och dans samt i konstämnen i anslutning till dessa. Undervisningen strävar till att utveckla elevens beredskap att kreativt och mångsidigt utöva musik och dans samt konstarter i anslutning till dessa. Studierna skall ge de baskunskaper som krävas för yrkesstudier i musik och dans. Det centrala målet är att skapa ett positivt förhållande till musik och dans.