9. Samarbete

 

 

9.1 Samarbete med vårdnadshavare

 

Av central betydelse för elevernas trivsel och framgång i musikstudierna är ett fungerande samarbete mellan musikinstitutet och elevernas vårdnadshavare. Detta sker så att informations- och diskussionskontakterna mellan elevens lärare i huvudämnet, elevens övriga lärare, rektorer och kanslipersonal samt elevens föräldrar/vårdnadshavare är öppna och förtroliga. Musikinstitutet Legato eftersträvar en öppen kommunikation mellan hemmen inom undervisningen, konsertverksamheten, institutets verksamhet samt presenterar uppdaterad hemsida.

 

 

9.2 Övrigt samarbete

 

Musikinstitutet upprätthåller och utvecklar ett nära samarbete med daghem, grundskolor, gymnasier, församlingar, medborgar- och arbetarinstitut samt andra konst- och kulturinrättningar inom sitt närområde. Musikinstitutet Legato har ett riksomfattande samarbete med andra konstläroinrättningar i Finland. Internationellt samarbete förverkligas i form av projekt.

 

 

9.3 Producerande av kulturella tjänster inom eget verksamhetsområde

 

Musikinstitutet Legato har en framträdande roll i att främja det lokala kulturlivet och strävar till att utvidga det kulturella utbudet i medlemskommunerna. Konserter och dansuppvisningar som musikinstitutet regelbundet ordnar i hela verksamhetsområdet är öppna för allmänheten. Musikinstitutet kan även erbjuda och delta med musik- och dansuppträdanden vid evenemang som ordnas av andra parter.