10. Utvärdering och utveckling inom Musikinstitutet Legato

 

Genom intern och extern utvärdering av verksamheten strävar musikinstitutet till att kontinuerligt utveckla verksamheten och undervisningen. Utvärderingen sker också som en kontinuerlig uppföljning av undervisningsresultaten. Även opinionsundersökningar bland eleverna och föräldrarna bidrar till den kontinuerliga uppföljningen och utvecklingen av verksamheten.

I utvecklandet av verksamheten utgår musikinstitutet från erhållna utvärderingar samt resultat från enkäter, observerade behov av förändringar samt utvecklingsdiskussioner.

 

Musikinstitutet Legato följer med förändringar som sker inom internationell och nationell musikfostran.

Musikinstitutet följer också med innehållsmässiga och strukturella förändringar gällande yrkesstudier i musik och utvecklingsbehov i fråga om olika områden inom musikkulturen samt förändringar i samhället.

 

För bibehållandet av den goda undervisningsnivån vid musikinstitutet bör institutet satsa på en kontinuerlig personalutbildning. En viktig punkt är också att upprätthålla och främja personalens fysiska och psykiska arbetsförmåga.